Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı

 • Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar açmak, buralarda  yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerini düzenlemek,
 • Bu eğitimlerin yapılacağı yerlerin açılış, ara verme ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak ve yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri ile ilgili istatistiki bilgileri derlemek,
 • Kur’an öğretiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek,
 • Hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları düzenlemek,
 • Kur’an eğitim-öğretimi yapılacak yerler için gerekli bina, araç-gereç gibi ihtiyaçları tespit etmek,temini için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kur’an öğretiminde okutulacak ders kitapları ile yardımcı eğitim materyallerinin hazırlatılması ile ilgili işleri yürütmek,
 • Yurt dışından gelen öğrencilerin Kur’an kurslarında eğitimleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,