Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Program Geliştirme Daire Başkanlığı

 • Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için eğitim programları hazırlamak, 
 • Bu eğitim programlarına uygun ders kitapları ve yardımcı eğitim materyalleri hazırlatılmasını sağlamak,
 • Hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak,
 • Hizmet içi eğitim programlarına uygun ders notları veya kitaplarının hazırlatılmasını sağlamak,
 • Uygulanan eğitim-öğretim programları, ders notları ve diğer eğitim materyallerini geri bildirimler, değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek/geliştirmek,
 • Eğitim Kurulu’nun sekretarya işlerini yürütmek, alınan tavsiye kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Başkanlık personelinin eğitim seviyelerini yükseltmek, hizmetteki etkin ve verimliliklerini artırmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu, İlahiyat Fakülteleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği çalışmaları yapmak,
 • Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve yıllık eğitim planı taslağını hazırlamak,
 • Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler ile Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, uygulanan programların ve yapılan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla alan  araştırmaları yapmak/yaptırmak,
 • Mevzuat geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,​​​​​​​