Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı

 • Başkanlık personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak için hizmet içi eğitim kursları düzenlemek,
 • Personelin adaylık, hizmet içi, yabancı dil ve görevde yükselme eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak
 • Hizmet içi eğitim merkezlerinin açılacağı yerleri belirlemek ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim merkezleri için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile eğitim görevlisi ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bu merkezlerin yıllık bütçelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak Genel Müdürlüğün eğitim bütçesini hazırlamak,
 • Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim stratejilerini, eğitime öncelikle alınacak personeli belirlemek, uygulanmakta olan programların etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek, yıl sonu hizmet içi eğitim faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin kurs başı ve kurs sonu raporlarını derlemek, önerileri değerlendirmek, hizmet içi eğitim   faaliyetinin etkinlik ve verimliliği için gerekli tedbirleri almak,
 • Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanması için ilgili birimlerle iş birliği yapmak,
 • İl/ilçe müftülüklerince yapılan hizmet içi eğitim kurslarına katılacak personel, uygulanacak program vb. hususların belirlenmesi, buradaki eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Özellikle din hizmetleri sınıfında çalışan personelin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okuyabilmelerini temin amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Başkanlık personelinin yabancı dil ve meslekî bilgilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapmak, gerektiğinde kurs açmak veya bu hususlarda açılacak kurslara eleman göndermek, bu konularda ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • Yetiştirmek ve bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek personelin seçimi, gönderilmesi, dönüş işlemleri ve diğer hizmetleri yürütmek,
 • Yurt dışından gelen mahallî din görevlilerinin eğitimleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Hizmet içi eğitimde ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın almak,
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.