Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
18.02.2020

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) Hafızlık eğitimi kapsamında; Kur’an-ı Kerim okumak, ezberlemek, anlamını öğrenmek

ve din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek.


b) A ve B grubu Kur’an kurslarının açılış, isim değişikliği, eğitim-öğretime ara verme,

yeniden başlama, nakil, kapanış vb. işlemleri ile bu kurslardaki eğitim-öğretim hizmetlerine dair

iş ve işlemleri yürütmek.


c) Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i temel düzeyde anlamalarını ve İslami ilimler alanında

temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlayan kurslar ile ilgili iş ve işlemleri

yürütmek.


ç) Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaşe ve

ibate giderlerinin karşılanmasını sağlamak, yurt ve pansiyonların yönetimi ile ilgili diğer iş ve

işlemleri yürütmek.


d) Görev alanı ile ilgili eğitim-öğretim programı, ders kitabı ve yardımcı eğitim materyali

ihtiyacını belirlemek; bunların hazırlanması hususunda ilgili birim ve daire başkanlıkları ile

işbirliği yapmak.


e) C grubu Kur’an kursları bünyesindeki hafızlık eğitimi kapsamına giren eğitim-öğretim

programlarının uygulanmasına dair iş ve işlemleri, ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak

yürütmek.


f) Kur’an kurslarında uygulanan görev alanı ile ilgili eğitim-öğretim programlarının

etkinlik ve verimliliğini ölçmek; faaliyetler hakkında istatistiki bilgiler oluşturmak ve rapor

hazırlamak.


g) Hafızlık eğitiminde takip edilen yöntemler ile hafızlık eğitim süreçlerinin niteliğini

artırmaya yönelik projeler üretmek ve uygulanmasını sağlamak.


ğ) Hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin niteliklerinin belirlenmesi ile ilgili iş ve

işlemleri yürütmek.


h) Hafızlık tespit sınavı, hafızlık belgesi ve hafızlık belgesi kayıt örneği ile ilgili iş ve

işlemleri yürütmek.


ı) Görev alanı dahilinde gerçekleştirilecek olan mezuniyet, icazet, temel atma ve açılış

merasimleri gibi programlara katılımları koordine etmek; bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.


i) İlgili birim ve daire başkanlıklarıyla işbirliği yaparak hafızlık eğitimi alanında görev

yapan Kur’an kursu öğreticilerinin mesleki bilgi ve formasyonlarının geliştirilmesine yönelik

çalışmalar yapmak.


j) Hafızlık Takip Komisyonunun etkinlik ve verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak.


k) Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve görev alanı dahilindeki diğer eğitim-öğretim

programlarının hedef ve kazanımları ile ilgili Kur’an kursu öğrencileri arasında yarışmalar

düzenlemek.


l) Hafızlık eğitimi sunulan Kur’an kurslarında, rehberlik ve psikolojik danışmanlık

hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak; bu hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için

gerekli çalışmaları yapmak.


m) Görev alanına giren Kur’an kurslarının öğretici ve diğer personel ihtiyacını; bina, araç gereç vb. ihtiyaçlarını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.


n) Hafızlık eğitimi kapsamındaki Kur’an kurslarını tanıtıcı ve kurslardaki eğitim-öğretim

faaliyetlerini teşvik edici çalışmalar yapmak, bu amaçla yazılı ve görsel materyal hazırlamak veya

hazırlatılmasını sağlamak.


o) Görev alanı ile ilgili elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin takibini ve yürütülmesini

sağlamak; arşiv hizmetlerini yürütmek.


ö) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.​