Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.11.2018

Aşere-Takrib Kursu Duyurusu

    Başkanlığımızca, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görevli personelin, özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere-Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla 2019 yılı içerisinde İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde “Aşere-Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenecektir.
    Söz konusu kursa erkek görevliler arasından yapılacak sınavla 20 kursiyer alınacak, müracaatlar alındıktan sonra sınav safahatı ayrıca duyurulacaktır.

I.  ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

Son başvuru tarihi itibarıyla (31 Ocak 2019)

 1. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
 2. Askerliğini yapmış olmak,
 3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,
 4. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 5. Halen uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak,
 6. Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursu kursiyeri ya da mezunu olmamak,
 7. Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak,
 8. Hafız olmak,
 9. 01 Ocak 1979 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.

II.  BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR

A.  BAŞVURU İŞLEMLERİ:​


 1. Adaylar başvurularını DİBBYS'ye (https://dibbys.diyanet.gov.tr) kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek İKYS sınavlar menüsünden 2019 Yılı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Aşere-Takrib Kursu Seçim Sınavı" bölümünden kendileri yapabilecekleri gibi başvuru işlemleri İKYS il yöneticileri tarafından Müftülüklerce de yapılabilecektir.
 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 31 Ocak 2019 tarihi saat 23.55'ten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

B.  SINAV İŞLEMLERİ:

 1. Adaylar; “sınav giriş belgesi" alma ve “sınav sonuç öğrenme" işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 2. Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi" ile birlikte T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 3. Adaylar, başvuruların tamamlanmasının ardından Başkanlıkça duyurulacak tarihte İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde sözlü sınava alınacaklardır.

C.  DİĞER HUSUSLAR:

 1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 2. Sınav ve sonuçlarla ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmeyecektir.
 4. Sınav sonucunda kursa katılmaya hak kazanan adaylar; Dini yükseköğrenim diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli suretini, (diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesinin tasdikli suretini) kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.
 5. Kursa  katılmaya  hak  kazanan  adaylar,  kursa  alınacakları  Müdürlük  emrine  tayin edileceklerdir.
 6. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.

III.   SINAV KONULARI:​

 1. Kur'an-ı Kerim: Meal ve Tecvit,
 2. Arapça,
 3. Temel İslam Bilimleri,
 4. Genel Kültür. ​