Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Tanıtım

1965 yılına kadar Başkanlığımızda, hizmet içi ve din eğitimi hizmetlerini münhasıran yürüten ve organize eden herhangi bir birim mevcut değildi. 1965 yılında, 633 Sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 6. maddesi ile ‘Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’ kurulmuş, bu Dairenin bünyesinde yer alan “Olgunlaştırma Müdürlüğü” tarafından eğitim hizmetleri yürütülmeye başlamıştır.
 
​26.04.1976 tarihli ve 1982 Sayılı Kanun’da öngörülen teşkilat yapısı esas alınarak, 24.02.1978 tarihli ve 7/14656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu Birim, “Dini Hizmetler Dairesi Başkanlığı” ve “Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı” olarak iki ayrı daire halinde yeniden organize edilmiş, bu tarihten itibaren hizmet içi ve din eğitim hizmetleri müstakil bir birim tarafından yerine getirilmeğe başlanmıştır.
 
1984 yılında da, 190 sayılı “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” gereğince bu Dairenin adı “Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş ve Din Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim ve Program Geliştirme Şubesi Müdürlükleri olarak üç ayrı şube şeklinde teşekkül ettirilmiştir.
 
01.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6002 sayılı kanunla “Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ne dönüştürülmüştür.​