Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı


 1. Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, din eğitimi almak isteyenler için kurslar

  düzenlemek, Kur’an kursları açmak ve buralarda yürütülecek eğitim-öğretim

  hizmetlerini düzenleme,

 2. Kur’an kurslarının açılış, isim değişikliği, eğitime ara verme, eğitim ve öğretime

  yeniden başlama, nakil ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

 3. İlgili birimlerle işbirliği yaparak Kur’an kursu öğreticilerinin etkinlik ve verimliliğini

  artırmak için çalışmalar yapmak,

 4. Uygulanacak eğitim programları, okutulacak ders kitapları ve yardımcı eğitim

  materyali ihtiyacını belirlemek, hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği

  yapmak,

 5. Yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen yaz Kur’an kursları ve camilerde Kur’an

  öğretimi kursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 6. Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla

  projeler üretmek ve uygulanmasını sağlamak,

 7. Kur’an Kursu öğrencileri arasında dini bilgiler ve Kur’an kurslarında uygulanan diğer

  öğretim programlarının hedef ve kazanımları ile ilgili yarışmalar düzenlemek,

 8. Kur’an kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel

  ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak,

 9. Kur’an kurslarını tanıtıcı ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerini teşvik edici yazılı ve görsel materyal hazırlamak veya hazırlatılmasını sağlamak,

 10. Kur’an kurslarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini

  sağlamak. Bu hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli

  ihtiyaçları tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

 11. Arşiv hizmetlerini yürütmek,

 12. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde uygulanacak eğitim programları, okutulacak ders kitapları ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak,

 13. Daire ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak,​