Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Program ve Materyal Geliştirme Daire Başkanlığı

  • ​Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyenler için eğitim programları hazırlamak, 

  • Bu eğitim programlarına uygun ders kitapları ve yardımcı eğitim materyalleri hazırlatılmasını sağlamak,

  • Uygulanan eğitim-öğretim programları, ders notları ve diğer eğitim materyallerini alandan alınan geri bildirimler, değişen ve gelişen şartlar ile ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek/geliştirmek,

  • Kur’an Eğitim Öğretim Kurulu’nun sekretarya işlerini yürütmek,

  • Uygulanan eğitim programı ve materyallerinin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla alan  araştırmaları yapmak/yaptırmak,

  • Mevzuat geliştirme çalışmaları yapmak,

  • Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  • ​Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,​