Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
04.06.2021

Dini Yüksek İhtisas - Eğitim Merkezleri

 ​Diyanet İşleri Başkanlığı

Dînî Yüksek İhtisas ve Eğitim ​Merkezleri


14.07.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 214 ve 215. maddeleri “Hizmet İçi Eğitim” esasını getirmiş; 216-221. maddeleri de bu eğitim için, kurumların kendi ihtiyaçlarını gidermek üzere “Eğitim Merkezi” açabileceklerini hükme bağlamıştır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan yaklaşık iki hafta önce çıkarılan 02.07.1965 tarih ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da da personel eğitimlerine yer verilmiştir. Bu kanunun 6’ncı maddesinde “Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi” oluşturulmuş, 7’nci maddesinde de görevleri belirtilmiştir. 

1965-1973 yılları arası, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanıp başlatıldığı bir dönemdir. İlk kez, 1973 yılında Bolu’da yetersiz bir binada düzenli sayılabilecek bir hizmet içi eğitim başlatılmıştır. Ayrıca Başkanlık merkezinde de geçici eğitim çalışmalarına devam edilmiştir. 

2010 yılına kadar Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitimleri Din Eğitimi Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 

01.07.2010 Tarihli 6002 Sayılı Kanunla 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler yapılmış, bu kanunla birlikte dini yüksek ihtisas dışındaki personel eğitimleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığınca yürütülmeye başlanmıştır. 

Halen hizmet içi eğitim faaliyetleri 11.09.2012 tarihli ve 93 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre sevk ve idare edilmektedir. 

Başkanlığımız personelinin mesleki formasyonunu geliştirmek ve hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak amacıyla, hizmet içi eğitim çalışmalarına büyük önem verilmektedir.