Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.12.2022

2023 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu


HAFIZLIK TESPİT SINAVI DUYURUSU

 

               Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2023 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 2 Ocak 2023 tarihinde başlayarak, başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde devam edecektir.

 

1.      Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

Sıra No

SINAVIN YAPILACAĞI İLLER

SINAV MERKEZLERİ

1.        

Ankara

Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi

2.        

Bursa

Bursa Dini İhtisas Merkezi

3.        

Denizli

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi

4.        

Diyarbakır

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi

5.        

Erzurum

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi

6.        

Gaziantep

Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi

7.        

İstanbul

İl Müftülüğü

8.        

İstanbul Ümraniye

İlçe Müftülüğü

9.        

Kayseri

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi

10.    

Kocaeli

İl Müftülüğü

11.    

Konya

Konya Dini İhtisas Merkezi

12.    

Manisa

Manisa Dini İhtisas Merkezi

13.    

Rize

Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi

14.    

Samsun

Samsun Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi

15.    

Şanlıurfa

Şanlıurfa Dini İhtisas Merkezi

16.    

Trabzon

Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi

17.    

Van

İl Müftülüğü

 

2.      Hafızlık Tespit Sınavına katılacak adayların müracaatları il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde alınacaktır.

 

3.      Sınav Takvimi:

Hafızlık Tespit Sınavına Kur’an Kursunda Kayıtlı Öğrenciler İçin Müracaat Tarihleri

5-18 Aralık 2022

Hafızlık Tespit Sınavına Dışarıdan Katılacak Adaylar İçin Müracaat Tarihleri

12-18 Aralık 2022

Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanma Tarihi

26 Aralık 2022 Tarihi İtibariyle

Sınavın Gerçekleştirileceği Tarihler

2-13 Ocak 2023

Sınav Sonuçlarının İlan Edileceği Tarih

30 Ocak 2023 

4.      Hafızlık Tespit Sınavına Kur’an Kursundan Müracaat Edecek Öğrenciler;

  1.  ​​Kur’an kursuna kayıtlı öğrencilerin Hafızlık Tespit Sınavı müracaatları kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır.
  2. Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) “Hafızlık Bitirme Tarihi” olmayan öğrenciler sınava gönderilemeyecektir.
  3. Sınava gönderilecek öğrencilerin Hafızlık Takip Komisyonunca ön değerlendirmesi yapıldıktan sonra sınav kayıtları müracaat tarihleri arasında söz konusu komisyonca mutlaka onaylanmalı veya reddedilmelidir.
    

5.      Hafızlık Tespit Sınavına Dışarıdan Müracaat Edecekler;

  1. ​Müracaatı alınan adayın başvurusu Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.
  2. Müracaat tarihleri süresince Hafızlık Takip Komisyonları Müftülüklerde hazır bulundurulacaktır.
  3. Hafızlık Takip Komisyonu sınav başvurusu onaya gönderilmiş adayı ön elemeye tabi tutacak, Takip Komisyonunca sınava girmesi uygun görülürse “Müracaatı Onaylanacak”, uygun görülmezse “Reddedilecektir”.  
  4. Hafızlık Takip Komisyonu tarafından başvurusu reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır.

6.      Sınav başvuru işlemlerinin duyuruda belirtildiği şekilde hatasız, eksiksiz yapılmasından; Kur'an kursunda kayıtlı öğrenciler için kurs yöneticisi, dışarıdan sınava müracaat edenlerin ise kendileri sorumludur.

7.      Hafızlık eğitimini Kur’an kursunda tamamlayan öğrencilerin Hafızlık Belgesinde yer alacak öğretici ismi, sınava başvuru aşamasında Kur’an kursu yöneticisi tarafından seçilecektir. Hafızlık Belgesi basıldıktan sonra belge üzerindeki öğretici isminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, farklı bir sebeple dahi olsa yeniden belge basım işlemi yapılmayacaktır.

8.      Sınava girmek isteyen adaylar sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebileceklerdir.

9.      Müracaat esnasında adaylar; T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)  ile birer adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde ilgili personele vereceklerdir.

10.  Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11.  Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden basıldığından sınava katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” şeklinde hazırlanamayacağı gibi “Dışarıdan” olarak sınav kaydı gerçekleştirilenlerin belgeleri de “Kur’an Kursundan” şeklinde hazırlanmayacaktır. Bu nedenle müracaatları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

12.  Sınav müracaatı alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) sisteme doğru olarak girilmesine, sınava gireceklerin mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.

13.  Sınava başvuru yapanların kayıt işlemleri bittikten sonra ilgili müftülükçe söz konusu adaya mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir.

14.  Adaylar sınava gelirken yanlarında “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile; T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesini (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Kartı /Geçici Kimlik Belgesi bulunmayan adaylar süresi geçerli pasaport veya ehliyet gibi belgelerden bir tanesi ile sınava katılabileceklerdir. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

15. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı” sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

16.  Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak, 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacaktır.

17.  Başkanlığımızın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

18.  Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık Belgeleri” ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

19.  Bu duyurunun bir nüshasının Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden adaylara bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

 

İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı

 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı. No:147/F 06800

Çankaya/ANKARA

Tel : 0312 295 99 88

 

İlgililere duyurulur.             

                                                                                                                EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​