Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
02.08.2022

2022 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu

HAFIZLIK TESPİT SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2022 yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 5 Eylül 2022 tarihinde başlayarak, başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde devam edecektir.


Sınavla İlgili Usul ve Esaslar:

 1. Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

Sıra No

SINAVIN YAPILACAĞI İLLER

SINAV MERKEZLERİ


Ankara

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi


Adana

İl Müftülüğü


Amasya

İl Müftülüğü


Bursa

Eğitim Merkezi


Denizli

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi


Diyarbakır

Dini Yüksek İhtisas Merkezi


Erzurum

Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi


Elazığ

Harput Hafız Abdullah Nazırlı Eğitim Merkezi


Gaziantep

Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi


İstanbul (Fatih)

Fatih İlçe Müftülüğü (Fatih Kur’an Kursu)


İstanbul (Pendik)

Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi


Kayseri

Dini Yüksek İhtisas Merkezi


Kocaeli

İl Müftülüğü


Konya

Eğitim Merkezi


Manisa

Eğitim Merkezi


Rize

Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi


Samsun

Aşıkkutlu Eğitim Merkezi


Şanlıurfa

İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi


Trabzon

Dini Yüksek İhtisas Merkezi


Van

İl Müftülüğü


 1. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Kur’an kursunda kaydı bulunan ve dışarıdan hafızlıklarını tamamlayanlar için https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.


 1. Sınav Takvimi:

Kur’an Kursunda Kayıtlı Olan Öğrenciler İçin Müracaat Tarihleri

01-14 Ağustos 2022

Dışarıdan Girecek Olanlar İçin Müracaat Tarihleri

08-12 Ağustos 2022

Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması

29 Ağustos 2022 Tarihi İtibariyle

Sınav Tarihleri

05-16 Eylül 2022

Sınav Sonuçlarını İlanı

21 Eylül 2022

 1. Kur’an Kursunda Kayıtlı Olanlar İçin;

 1. Kur’an kursuna kayıtlı olan öğrencilerin müracaatları kurs yöneticileri tarafından yapılacaktır.

 2. Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) “Hafızlık Bitirme Tarihi” olmayan öğrenciler sınava gönderilemeyecektir.

 3. Sınava gönderilecek öğrencilerin Hafızlık Takip Komisyonunca ön değerlendirmesi yapıldıktan sonra kayıtları müracaat tarihleri arasında mutlaka onaylanmalı veya reddedilmelidir.


 1. Dışarıdan müracaat edecekler için;

  1. Müracaatı alınan kişi Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.

  2. Müracaat tarihleri süresince Hafızlık Takip Komisyonları Müftülüklerde hazır bulundurulacaktır.

  3. Onaya gönderilmiş olan kişiyi Hafızlık Takip Komisyonu ön elemeye tabi tutacak sınava girmesi uygunsa “Onay” verecek, uygun değilse “Reddedecektir”.

  4. Hafızlık Takip Komisyonu tarafından reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır.

 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır.

 3. Hafızlık eğitimini Kur’an kursunda tamamlayan öğrencilerin, Kur’an kursu yöneticisi tarafından Hafızlık Tespit Sınavına başvurusu yapılırken Hafızlık Belgesinde yazacak olan öğreticisinin ismini seçebilecektir. Hafızlık Belgesi basıldıktan sonra belge üzerindeki öğretici isminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, farklı bir sebeple dahi olsa yeniden belge basım işlemi yapılmayacaktır.

 4. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C./Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.

 5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 6. Hafızlık Tespit Sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden Hafızlık Tespit Sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” şeklinde hazırlanamayacağı gibi “Dışarıdan” olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de “Kur’an Kursundan” şekliyle hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

 7. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş ve yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.

 8. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir.

 9. Adaylar sınava gelirken “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık numarasının yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

 10. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı” sonuçlarını 21 Eylül 2022 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

 11. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

 12. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 13. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

 14. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.


İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı


Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Tel : 0312 295 81 02 / 81 11

Fax: 0312 287 68 59


İlgililere duyurulur.

                                                                                                                     EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ