Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
15.11.2021

Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Okul Öncesi Dönem (4-6 Yaş) Din ve Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kur'an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’nın uygulandığı kurslarda etkinlik ve verimliliği artırmak, alanda mevcut sorunları tanımlamak ve çözüm önerilerini istişare etmek amacıyla 11 Kasım 2021 tarihinde “Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Okul Öncesi Dönem (4-6 Yaş) Din ve Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ’in selamlama konuşmaları ile başlayan çalıştay Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ'ın açılış konuşmalarıyla devam etmiştir. Açılış bölümünden sonra Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’nın Değerlendirilmesi ve Gelecek Perspektifi, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının Öğreticiler Bağlamında Değerlendirilmesi ve Gelecek Perspektifi, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının Fiziki Şartlarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Perspektifi, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının Gelir-Gider Yönetimi ve Gelecek Perspektifi, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi konu başlıkları görüşülmek üzere beş ayrı grup halinde istişare ve değerlendirme oturumları gerçekleştirilmiştir.

Akademisyenler, çocuk gelişimciler, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, okul öncesi öğretmenleri, PDR öğretmenleri, Kur’an kursu öğreticileri, mimarlar ve Başkanlık uzmanlarının katılıyla gerçekleşen istişare oturumlarının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ ve Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide AKBULUT’un katılımlarıyla değerlendirme ve kapanış bölümü gerçekleştirilerek çalıştay sona ermiştir.​