Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
13.08.2021

Tashih-i Huruf (Hüsn-i Tilavet) Kursu Sınav Duyurusu

Başkanlığımızca, Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla 2006 yılından bu yana Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezleri ile İl Müftülükleri bünyesinde Tashih-i Huruf Hizmet İçi Eğitim Programı uygulanmaktadır.

Tashih-i Huruf Kursları ile ilgili alandan gelen talepler ve sürece ilişkin uygulama sonuçları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; tashih-i huruf kurs programında Başkanlığımızca yapılacak gerekli geliştirme ve güncelleme çalışmaları ile birlikte söz konusu eğitimin "Hüsn-i Tilavet Kursu" adıyla devam ettirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Buna göre; Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde uygulanması planlanan Hüsn-i Tilavet kurslarıyla, tilavet bakımından iyi seviyede olan personelin tilavet, musiki, temsili okuma gibi alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede;

 1. Başkanlığımızca, il/ilçe müftülüklerinde görevli erkek/kadın personel arasından (Hafızlık eğitimindeki Kur'an Kursu öğreticileri hariç), mülakat yoluyla seçilecekler için, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 24 hafta süreli "Tashih-i Huruf (Hüsn-i Tilavet) Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.
 2. Tashih-i Huruf (Hüsn-i) Tilavet kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.
 3. Eğitim merkezlerinin bulundukları il merkezlerinde gündüzlü olarak alınacak kursiyerler öncelikle kadın Kur'an kursu öğreticilerinden tercih edilecek olup, müracaat olmaması halinde erkek Kur'an kursu öğreticisi (Hafızlık eğitimindeki Kur'an Kursu öğreticileri hariç), imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışan personel arasından seçilecektir.
 4. Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle ve ikindi namazlarından muaf tutulacaktır. Muaf tutulmaları hususu Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25/3'ncü maddesi gereğince İl Müftülüklerince değerlendirilecektir.
 5. Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları planlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.


A. TASHİH-İ HURUF (HÜSN-İ TİLAVET) KURSU SINAVINA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

 1. İmam-hatip, Müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi (erkekler için yatılı veya gündüzlü, kadınlar için ise sadece gündüzlü olarak) unvanlarında fiilen çalışıyor olmak (Hafızlık tercih sebebidir.)
 2. Hafızlık eğitiminde Kur'an kursu öğreticisi olarak çalışıyor olmamak,
 3. Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,
 4. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 11 Ekim 2021 tarihine kadar kaldırılacak olmak, 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 11 Ekim 2020 tarihinden önce başlamış ve Mesleğe Hazırlık Eğitimine katılmış olmak,
 5. Dini Mûsikî kabiliyeti olmak,
 6. 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak (bedelli askerlik dahil),
 7. Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak, Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.


B. SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:

 1. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl Müftülüklerince yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunun tespitinde, Tashih-i Huruf (Hüsn-i Tilavet) kursu için kursiyer göndereceği Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile görüşerek mutabakat sağladıktan sonra duyuru yapacaktır. Tüm bu işlemler 16 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacaktır.
 2. Sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir.


C. SINAV ŞEKLİ:

 1. Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i talim üzere yüzüne ve ezbere okuma becerisini, dini mûsikî kabiliyetini ve ilmihal bilgisini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyeceklerdir. Kursa gündüzlü olarak katılmak isteyenlerin kurs programını düzenli bir şekilde takip edebilmeleri hususu değerlendirilmelerde göz önünde bulundurulacaktır.
 2. Boş kalan kontenjanlar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerince puan sıralamasına göre 18 Ekim 2021 tarihine kadar yedeklerden doldurulabilecektir.
 3. Sınav komisyonları, "Tashih-i Huruf (Hüsn-i Tilavet) Kursu" sınavına katılan adaylar arasında üstün başarı göstererek söz konusu kursa katılmasına ihtiyaç görülmeyenlerin isimlerini tespit edecektir.


D. KURSUN BAŞLAMASI:

 1. Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın ilgili Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır.
 2. Covid-19 salgın hastalıkla ilgili tedbirler göz önünde bulundurularak planlama yapıldığından kursiyerlerin yerleştirildikleri Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlükleri dışında yer değişikliği yapılmayacaktır.


E. DİĞER HUSUSLAR:

 1. İl Müftülüklerinde kısa süreli Talim ve Tashih-i Huruf kursu planlandığından; mahallinde 6 ay süreli Tashih-i Huruf (Hüsn-i Tilavet) kursu düzenlenmeyecektir.
 2. Hafızlık kurslarında görevli Kur'an kursu öğreticilerine yönelik ayrıca bir kurs programı planlandığından; Tashih-i Huruf (Hüsn-i Tilavet) kursuna başvuramayacaklardır.


    İlgililere duyurulur.


                 EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​