Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
07.03.2018

Din Görevlileri Buluşması Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Genel Müdürlüğümüz eğitim planı çerçevesinde cami hizmetlerini yürüten personelimizin etkinlik ve verimliliklerini artırmak, görev heyecanlarını ve hizmet kalitelerini yükseltmek, taşra teşkilatında görevli personelle yakın iletişime geçmek ve bilgi paylaşımında bulunmak; ulusal ve küresel düzeyde din ve diyanet hizmetlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla Din Görevlileri Buluşması (Etkili Din Görevlisi, Etkin Din Hizmeti) adı altında düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri Antalya/Manavgat'ta devam etmektedir.

Seminerler kapsamında, alan uzmanlarınca gerçekleştirilen ders sunumları, atölye çalışmaları, tecrübe paylaşımı gibi içerikler yanında gezi, Kızılay kan bağışı gibi etkinliklere yer verilmektedir.

Seminerlerde; “Mezhep Gerçeği, Sünnetin Dindeki Yeri, İslam'ı Temsilde Nebevi Metot, FETÖ-DEAŞ vb. Dini Görünümlü Ayrılıkçı/Bölücü Yapılar, Soruşturmaya Sıkça Konu Olan Hususlar, İslam'ın Kadın ve Çocuğa Bakışı, Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci, Kur'an Bilinci, Resmi ve Toplumsal İletişim Kurallar, Din Görevliliği Bir İmkândır, Medya Okuryazarlığı, Aile İçi İletişim" gibi konulara yer verilmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanlarınca “Gençliğin Önündeki Tuzaklar" başlığı altında Terör ve Narkotik konularında katılımcılara bilgilendirmeler yapılmaktadır.

İlk olarak 05-09 Aralık 2017 tarihleri arasında başlayan ve 28 Şubat-04 Mart 2018 tarihlerinde on üçüncüsü gerçekleştirilen seminerler kapsamında toplam 7784 personelimiz eğitime alınmıştır.

Söz konusu seminerler devam etmektedir. ​