Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.03.2015

2015 YILI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2015 yılı Ağustos ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenecek ve anılan kursa 220 kursiyer alınacaktır. Söz konusu kursa katılacak kursiyerleri belirlemek için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.


Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:

     I.          ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1.             Son başvuru tarihi itibariyle (17 Nisan 2015):

a.      Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

b.      Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, (diğer şartları taşımaları halinde dört yıllık dinî yüksek öğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.)

c.       Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 24 Ağustos 2015 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

d.      Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak,( diğer şartları taşımaları halinde; 24 Ağustos 2015 tarihinden önce yurtdışı görevini tamamlayacakların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.)

e.       Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli aşere-takrip kursu kursiyeri veya mezunu olmamak,

f.        Son 2 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak.

2.             01 Ocak 1975 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.

3.             Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursuna katıldığı halde kurstan başarısızlık veya disiplinsizlik sebebiyle birden fazla ilişiği kesilmemiş olmak.

  II.          BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR 

1.             Başvuru işlemleri:

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar:

a.      Başvurularını 17 Mart- 17 Nisan 2015 tarihleri arasında İKYS’ye (https://ikys.diyanet.gov.tr)  kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek, sınavlar menüsünden 2015 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavını seçip başvur butonunu tıklayarak yapacaklardır.

b.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

c.       Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 17 Nisan 2015 tarihi saat 17.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

d.      Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

2.             Sınav İşlemleri:

a.     Kursiyer seçim sınavı önce yazılı sonra sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

b.     Sözlü-uygulamalı sınavda en az 70 puan almak şartıyla; yazılı ve sözlü-uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması 70 olan ve belirtilen kontenjanda sıralamaya girebilen adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.

A.  Yazılı Sınav:

a.     Yazılı sınav, Başkanlığımızca belirlenecek sınav merkezlerinde 03 Mayıs 2015 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

b.     Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır.

c.     Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

d.     Adaylar; “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini İKYS (https://ikys.diyanet.gov.tr) üzerinden gerçekleştireceklerdir.

B.   Sözlü-Uygulamalı Sınav:

a.     Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 440 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (440’ıncı adayla aynı puana sahip diğer adaylarda sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)

b.     Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

c.     Adaylar; sözlü-uygulamalı sınav öncesinde, “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini İKYS (https://ikys.diyanet.gov.tr) üzerinden gerçekleştireceklerdir.

d.     Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

e.     Sözlü-uygulamalı sınavda Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ve güzel okumak baraj kabul edilecektir.

f.      Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü-uygulamalı sınavda değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük olarak sözlü-uygulamalı sınav komisyonunca belirlenecektir.

 

3.             Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar:

a.    Kursa katılmaya hak kazanan adayların merkezlere yerleştirme işlemleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır.

b.    Kursa katılmaya hak kazanan kadın adaylar; İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi ile ihtiyaç olması ve sınıf açılabilecek sayıya ulaşılması halinde ikinci bir Dini Yüksek İhtisas Merkezinde kursa alınacaktır. Bu iki yer dışında başka bir merkeze kadın kursiyer alınmayacaktır.

c.    Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.

d.    Kursa katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dinî yüksek öğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir.

e.    Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir.

f.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

g.    Kursa katılmaya hak kazanan adaylar; dinî yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.

h.    Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, ödenek yetersizliği sebebiyle kursa alınacakları Müdürlük emrine tayin edileceklerdir.