Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
11.03.2015

AŞERE-TAKRİB HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KURSİYER SEÇİMİ SINAV DUYURUSU


AŞERE-TAKRİB HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KURSİYER SEÇİMİ SINAV DUYURUSU

 

Başkanlığımızca, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görevli personelin, özellikle Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere ve Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla 2015 yılı içerisinde İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde “Aşere/Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlenecektir.

Söz konusu kursa erkek görevliler arasından  sözlü sınav usulüyle 20 kursiyer alınacaktır.

I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

a.         Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

b.         Hafız olmak,

c.         Askerliğini yapmış olmak,

d.         Adaylığı tasdiklenmiş olmak,

e.         Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

f.         Halen uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak,

g.         Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursu kursiyeri ya da mezunu olmamak,

h.         Son başvuru tarihi itibariyle (20 Nisan 2015) 40 yaşından gün almamış olmak.

 

II. BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR

A. BAŞVURU:

Adaylar;

a.         Nüfus cüzdanı fotokopisini,

b.         Dinî yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini)

c.         Sınava katılmak istediklerine dair dilekçelerini,

            Bağlı bulundukları Merkez Birim, Müftülük, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüğüne en geç 20 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.

 

B. SINAV İŞLEMLERİ:

a.         Sınav başvuruları, İKYS programı üzerinden il yöneticileri tarafından yapılacaktır.

b.         Sınav giriş belgeleri 4 Mayıs 2015 tarihinden itibaren İKYS programından alınabilecektir.

d.      Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

c.         Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 20 personel kursa alınacaktır.

 

C. DİĞER HUSUSLAR:

a.         Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.

b.                     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c.         Sınav sonucunda kursa katılmaya hak kazanan adaylar; Dinî yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.

d.         Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, kursa alınacakları Müdürlük emrine tayin edileceklerdir.

III. SINAV KONULARI:

a.         Hafızlık,

b.         Kıraat kitaplarını anlayacak kadar Arapça bilgisi,

c.         Kur’an tilavetinde eda-seda kabiliyeti.

 

IV. İLETİŞİM:

Tel: 0312 295 81 54

        0312 295 80 41

Fax: 0312 287 68 59

İlgililere duyurulur.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ