Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
24.07.2014

HAFIZLIK TESPİT SINAVI - EYLÜL 2014


2014 EYLÜL DÖNEMİ HAFIZLIK TESPİT SINAVLARINA YAPILACAK BAŞVURU İLE İLGİLİ DUYURU

 

 Başkanlığımızca; 09.09.2014 tarihinde, (müracaat edenlerin fazla sayıda olması halinde ise müteakip günlerde de) aşağıdaki tabloda belirtilen sınav merkezi olarak belirlenen illerde hafızlık tespit sınavları yapılacaktır.


 


Söz konusu hafızlık tespit sınavlarına katılmak isteyen vatandaşlarımızın, kimlik belgeleri ve 1 adet fotoğrafla birlikte 01.08.2014 - 01.09.2014 tarihleri arasında kendilerine en yakın il ya da ilçe müftülüklerinden birine başvurarak kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

 

Sınav işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 01.09.2014 tarihinden sonra kayıt alma işlemi yapılmayacak ve ayrıca sınava girme isteğiyle ilgili olarak Başkanlığımıza herhangi bir başvuruda bulunulmayacak olup bu konuyla ilgili olarak gönderilen evraklara herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 

Sınava başvuranların; sınav yeri, tarihi ve sırasını gösterir ‘Hafızlık Sınavı Giriş Belgeleri’nin verilmeye başlanacağı tarih Başkanlığımızca EHYS sistemi üzerinde bilahare duyurulacaktır. Ayrıca hafızlık tespit sınavlarından önce, Başkanlığımız ve/veya müftülüklerimizce başka herhangi bir sınav yapılmayacaktır.

 

 


 
SINAV MERKEZİ İLLER
SINAV YAPILACAK YER
1
Ankara
Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi
2
Antalya
H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi
3
Diyarbakır
İl Müftülüğü
4
Erzurum
Ö. Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi
5
İstanbul Pendik
Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi
6
İstanbul Fatih
İlçe Müftülüğü
7
Kayseri
Dini Yüksek İhtisas Merkezi
8
Manisa
Eğitim Merkezi
9
Trabzon
Eğitim Merkezi

 

 

 

 

  

 

İlgililere önemle duyurulur.