Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
06.09.2012

AŞERE KURSU SINAV DUYURUSU

1. Kursa Alınacaklarda Aranan Şartlar:

 a) Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında görevli olmak,

 b) En az imam-Hatip Lisesi mezunu olmak( Dini yüksek öğrenim mezunu olmak, tercih sebebidir.)

 c) Hafız olmak,

 d) Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

 e) Askerlik görevini yapmış olmak,

  f) Yurtdışı görevinde bulunmamak,

  g) 40 yaşını tamamlamamış olmak.

 

2. Kurs safahatı:

a) Kursa alınacak görevliler, mülakat yoluyla seçilecektir.

b) Ödenek yetersizliği sebebiyle kursa katılacaklara yevmiye ödeme imkanı olmadığından mülakat sonucu başarılı olanlar kursa alınacakları Eğitim Merkezi Müdürlüğü emrine tayin edileceklerdir.

 c) Adaylar; kursa katılmak istediklerini belirtir dilekçelerini, bağlı bulundukları birim, müftülük ve eğitim merkezi müdürlüklerine 15 Temmuz 2011 tarihine kadar verecekler, ilgili birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlükleri bu dilekçeleri aşağıdaki forma uygun olarak 29 Temmuz 2011 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr adresine ulaştıracaklardır.

d) Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular ile postada vaki gecikmeler ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

e) Eğitime 21 Kasım 2011 tarihinde başlanacaktır.

 

  3. Sınav Yeri:

            Müracaatta bulunanların mülakatı 19 Eylül 2011 tarihinde Haseki (İstanbul) Eğitim Merkezinde başlayacak ve bitirilinceye kadar devam edecektir. Mülakata kimlerin hangi tarihte katılacağı Başkanlık internet sitesinden duyurulacak ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

            Gereğini rica ederim.

 

 

 

 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 
 NO
SİCİLİ
ADI SOYADI
GÖREVİ
İLİ
İLÇESİ
 
 
 
 
 
 

 

 

NOT: 15 TEMMUZ 2011 TARİHİNE KADAR OLAN MÜRACAAT SÜRESİ 25 TEMMUZ 2011 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.