Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
06.09.2012

TASHİH-İ HURUF KURSLARI SINAV DUYURUSU

 


 

Başkanlığımızca, özellikle Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim’i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilinizde görevli personel arasından mülakat yoluyla seçilecekler için, Eğitim Merkezinde 6 ay süreli “Tashih-i Huruf Kursu” düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu kursa İlinizden (      ) kursiyer katılacaktır.

             Ayrıca; Başkanlığımız, daha fazla personelimizi Tashih-i Huruf kursu imkânından yararlandırmak için “Tashih-i Huruf Kursu Rehber Öğretici Programı” geliştirmiş ve bu amaçla aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda seçilecek personelimizin Manisa Eğitim Merkezinde 2 ay süreli “Hizmet İçi Eğitim Kursu”na alınması planlamıştır. Söz konusu kursa İlinizden (     ) kursiyer katılacaktır.
 

A)    TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

 
                 a) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak (Hafız olanlar ile mahallinde düzenlenen 120 saatlik “Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu”nda başarılı olanlar tercih sebebidir)

                 b) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip/müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak,

                c) Adaylığı kalkmış olmak,

                d) 05 Kasım 2012 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak

                e) Musiki kabiliyeti olmak,

                f) Kurs süresince yurtdışı, hac, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak.

 
          

           B) TASHİH-İ HURUF REHBER ÖĞRETİCİ KURSUNA ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 
                a) En az ilahiyat ön lisans mezunu olmak,

                b) 6 ay süreli Tashih-i Huruf kursunu başarıyla tamamlamış olmak (İhtisas mezunu, Aşere- Takrib kursu mezunu ve hafız olmak tercih sebebidir),

                c) Halen erkek Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak,

                d) Askerliğini yapmış olmak ya da askerlikten muaf tutulmuş olmak,

                e) Musiki kabiliyeti olmak,

                f) Uzun süreli yurtdışı görevine gidecek olmamak.

 
             

          C) SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU

 
               Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular il müftülüklerince yapılacaktır. Her İl, mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunun tespitinde, Tashih-i Huruf kursu için kursiyer göndereceği eğitim merkezi ile görüşerek mutabakat sağladıktan sonra duyuruyu yapacaktır. Tüm bu işlemler 10 Eylül - 05 Ekim 2012 tarihleri arasında tamamlanacaktır. 3 personelden oluşacak sınav komisyonu, eğitim merkezi müdürü veya görevlendireceği eğitim görevlisinin başkanlığında, 1 eğitim görevlisi, müftü yardımcısı veya 1 ilçe müftüsünden oluşturulacaktır.

                Sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir.

 
                  

            D) SINAV ŞEKLİ

 
                Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur’an-ı Kerimi yüzüne ve ezber okuma becerisini, ilmihal bilgisi ve dini musiki kabiliyetini ölçecek 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyecektir. Boş kalan kontenjanlar eğitim merkezlerince puan sıralamasına göre yedeklerden doldurulacaktır.                                   
 

              E) KURSUN BAŞLAMASI
              Seçimi yapılan personel için kurs,  ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın anılan Eğitim Merkezinde 05 Kasım 2012 tarihinde başlayacaktır. Tashih-i Huruf Rehber Öğreticilik kursuna seçilenlere ayrıca tebligat yapılacaktır.

 
              F) DİĞER HUSUSLAR
               a)Tashih-i Huruf kursunun, ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

               b) Eğitim Merkezleri İl Müftülüğüyle koordineli olarak mahallinden alabilecekleri kursiyer kontenjanlarını, talep olması durumunda ve imkanlar dahilinde bayan Kur’an kursu öğreticileri için değerlendireceklerdir.

               c) Kursa, mahallinden katılan Kur’an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları plânlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.

               d) Kursa, mahallinden katılacak imam-hatip/müezzin-kayyımlar, öğle namazlarından muaf tutulacak, gerektiğinde ikindi namazlarından da muaf tutulmaları il müftülüklerince değerlendirilecektir

              Yukarıda belirtilen şartlara azami dikkat edilerek mülakat yapılacak ve isimler onaya bağlanmak üzere 09 Ekim 2012 mesai saati bitimine kadar hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

 

 

 

                                     EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Not: Detaylı Bilgi il ve İlçe Müftülüklerinden Alınabilir