Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
30.03.2022

Hüsn-i Tilavet Kursları Sona Erdi

Başkanlığımız eğitim planlanmaları çerçevesinde, Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin Kur’an tilavetlerinde yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, Kur’an-ı Kerim’in ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde usulüne uygun bir şekilde okunmasını sağlamak amacıyla 2006 yılından itibaren her yıl düzenli bir şekilde devam eden altı ay süreli Tashih-i Huruf kursları, 2021 yılında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin yeniden yapılandırılması kapsamında güncellenerek “Hüsn-i Tilavet Kursları” adıyla uygulamaya konulmuştu.

18 Eğitim Merkezi ve 9 Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 11 Ekim 2021 tarihinde başlayan kurslar 29-30 Mart 2022 tarihlerinde yapılan bitirme sınavları ile sona erdi.

Covid-19 salgın hastalıkla ilgili gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleşt​irilen Hüsn-i Tilavet kursları kapsamında, 453 imam hatip, 119 müezzin kayyım ve 75 Kur'an kursu öğreticisi olmak üzere toplam 647 personel eğitimini tamamladı.

Ayrıca Başkanlığımızın en önemli faaliyet alanlarından biri olan hafızlık eğitiminin etkin, verimli, sistemli ve pedagojik yöntemlere uygun olarak yürütülmesine katkı sağlamak, personelin Kur’an-ı Kerim kıraatindeki yeterliklerini artırmak, öğreticilik formasyonlarını geliştirmek amacıyla aynı kapsamda Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde düzenlenen Hafızlık Eğitiminde Görevli Kur’an Kursu Öğreticilerine Yönelik Tashih-i Huruf Kurslarını tamamlayan 444 Kur’an kursu öğreticisi ile birlikte, 2006 yılından bu tarafa söz konusu eğitimi almış personel sayısı 11.003 oldu.​​