Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
05.02.2020

IV. Dönem Asere Takrib Kursu Sınav Duyurusu


Başkanlığımızca Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görevli personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere/Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla 2020 yılı içerisinde Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde "Aşere/Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenecektir.

 

Söz konusu kursa görevliler arasından sözlü sınav erkek usulüyle 20 kursiyer alınacak, müracaatlar alındıktan sonra sınav safahatı ayrıca duyurulacaktır.

 

 

I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 

Son başvuru tarihi 21 Şubat 2020 itibariyle;

a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü Maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

b.  Askerliğini yapmış olmak,

c.  Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

d. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

e. Halen uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak,

f.  Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursu kursiyeri ya da mezunu olmamak,

g. Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak,

h. Hafız olmak,

i. 01 Ocak 1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.

 

 

 II. BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR

A. BAŞVURU:

 

Adaylar;

a. Nüfus cüzdanı fotokopisini,

b. Dini yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini)

c. Sınava katılmak istediklerine dair dilekçelerini,Bağlı bulundukları Merkez Birim, Müftülük, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüğüne en geç 21 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.


B. SINAV İŞLEMLERİ:

a. Sınav başvurularının, DİBBYS (EHYS)'de açılan Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi "Aşere Takrib Kursu" bölümüne girilmesi il yöneticileri tarafından yapılacaktır.

b. Sınav giriş bilgileri DİBBYS (EHYS)'de açılan Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi "Aşere Takrib Kursu" bölümünden açıklanacaktır.

c. Adaylar sınava gelirken; T.C. kimlik no'sunun yer aldığı belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

d. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 20 personel kursa alınacaktır.

 

 C. DİĞER HUSUSLAR:

a. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.

b. Sınav ve sınav sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmeyecektir. 

d. Sınav sonucunda kursa katılmaya hak kazanan adaylar; Dini yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, kursa alınacakları Müdürlük emrine tayin edileceklerdir.

e. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.

 

III. SINAV KONULARI:

a. Kur'an-ı Kerim, Meal ve Tecvit,

b. Arapça,

b. Temel İslam Bilimleri,

c. Genel Kültür.

 

IV. İLETİŞİM:

Tel: 0 312 295 81 54

0 312 295 80 41

Fax: 0 312 287 68 59