Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
05.11.2019

Din Görevlileri Buluşması Devam Ediyor.

Başkanlığımız eğitim planlamaları çerçevesinde cami hizmetlerini yürüten personelimizin etkinlik ve verimliliklerini artırmak, görev heyecanlarını ve hizmet kalitelerini yükseltmek, taşra teşkilatında görevli personelle yakın iletişime geçmek, bilgi paylaşımında bulunmak, ulusal ve küresel düzeyde din ve diyanet hizmetlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında Malatya'da​, 28. Dönem Din Görevlileri Buluşması hizmet içi eğitim semineri  düzenlenmiştir.

Söz konusu programa; Ağrı, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinden 233 din görevlisi katılmıştır.

Seminer süresince başta Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci ile Topluma Rehberlik Etmede Din Görevlisinin Rolü konuları olmak üzere; “İslam Dünyasının İçinden Geçtiği Süreçler, FETÖ-DEAŞ vb. Dini Görünümlü Ayrılıkçı Yapılar, Aile ve Gençliğe Yönelik Tehditlerle Mücadele, Din Hizmetlerinde Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Şafi Mezhebi Bağlamında Güncel Fıkhi Meseleler ve İslam'ı Temsilde Nebevî Metot" konularında Başkanlığımızın üst düzey  yöneticileri ile üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımı ile eğitimler verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan MUSLU Beyin açılışını yaptığı program, Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ Beyin kapanış oturumunun ardından sona ermiştir.