Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.06.2019

AŞERE-TAKRİB KURSUNU DIŞARIDAN BİTİRENLER İÇİN YAPILACAK YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ İLE İLGİLİ DUYURU

   Başkanlığımızca, “Aşere-Takrib Kursu"nu dışarıdan bitirenler için yazılı sınav, 24 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

   Adayların saat 13.00'te aşağıda adresi yazılı olan Eğitim Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav günü adaylar yanlarında icazet belgesi ile hafızlık belgesini mutlaka getireceklerdir. Belgelerini yanlarında getirmeyenler sınava alınmayacaklardır.

   Yazılı sınavı kazananlar için sözlü mülakat aynı Eğitim Merkezinde 27 Haziran 2019 Perşembe günü sabah saat 09.00'dan itibaren başlatılacaktır. Yazılı sınavı kazananların hangi tarihte sözlü mülakata katılacakları Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi'nin internet sitesinden duyurulacaktır.

 

 

NOT: Yazılı sınav esnasında kıraat kitaplarına (Zübde, Umde, İthaf) bakılabilecektir.

 

 

SINAVIN YAPILACAĞI YERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Haseki Sultan Mah. Cevdet Paşa Cad. N0:126

Haseki Külliyesi/Fatih/İSTANBUL

 

Telefon      : 0212 588 70 00​

 

 

Bilgi için:

Tel             : 0312 295 80 41-295 81 54============================================


AŞERE-TAKRİB KURSUNU DIŞARIDAN BİTİRENLER İÇİN YAPILACAK YAZILI SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 

 

01. İcazet ve Hafızlık Belgeleri ile kimlik veya kimlik yerine geçen bir belge, sınav süresince masa üzerinde veya görülebilecek bir yerde bulundurulacaktır.

 

02. Cevap kâğıtlarına Ad-Soyad ve TC Kimlik Numaraları yazılacaktır.

 

03. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile kopya teşebbüsünde bulunanların sınavları kazansalar bile iptal edilecektir.

 

04. Cep telefonu, ses kaydedici vb. cihazlar sınav salonunda ayrılan masaya kapatılmış olarak bırakılacaktır.

 

05. Sınav esnasında kıraat kitaplarına (Zübde, Umde ve İthaf) bakılabilecektir. Bu kitaplar dışında herhangi bir yazılı ya da görsel materyal bulundurulmayacaktır.

 

06. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.

 

07. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü mülakata katılacak olanların sınavları 27 Haziran 2019 Perşembe günü sabah saat 09.00'da İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde başlayacak, mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihleri İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinin WEB sayfasından duyurulacaktır.

 

08. Mülakata çağrılacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

​ 

SINAV GERÇEKLEŞTİRME KOMİSYONU