Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
10.06.2019

"İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programları"'nı güncelleme toplantısı yapıldı.

Başkanlığımızca Kur'an kursları vasıtasıyla sunulan yaygın din eğitimi faaliyetlerinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesini amaçlayan "İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programları'nı güncelleme çalışmaları kapsamında 28 Mayıs 2019 tarihinde Başkanlık Merkezinde bir toplantı yapılmıştır.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ'in başkanlığındaki toplantıya, Program Geliştirme Daire Başkanı Osman ALPASLAN, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha BİLGİÇ'in yanı sıra Birim uzmanları ve Kur'an kursu öğreticileri katılmıştır. İki oturum halinde gerçekleşen toplantıda, mevcut programın güncellenmesi ve alana yönelik geliştirilen yeni program çalışmaları ele alınmıştır.