Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
11.12.2018

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen 18. Dönem Din Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Semineri Sona Erdi

​Din hizmetlerini yürüten personelin cami içi ve cami dışı etkinlik ve verimliliklerini artırmak, görev heyecanlarını ve hizmet kalitelerini yükseltmek, taşra teşkilatında görevli personelle yakın iletişime geçmek ve bilgi paylaşımında bulunmak, ulusal ve küresel düzeyde din ve diyanet hizmetlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 18. Dönem Din Görevlileri Buluşması hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. 5-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya/Manavgat'ta düzenlenen söz konusu seminere ülkemizin dört bir yanında görev yapan 624 din görevlisi katıldı. Eğitim semineri, Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Cafer Tayyar DOYMAZ'ın açılış konuşmalarını yapmasıyla başladı. Seminer süresince başta Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci ile Din Görevliliğinde Manevi Boyut konuları olmak üzere; İslam'ı Temsilde Nebevî Metot, Sünnetin Dindeki Yeri, İmamet ve Müezzinlikte Yaygın Hatalar, Soruşturmaya Sıkça Konu Olan Hususlar, Geçliğe Yönelik Tehditler Mezhep Gerçeği ve  Din İstismarı İle Mücadele konularında Başkanlığımızın üst düzey  yöneticileri ile üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımı ile eğitimler gerçekleştirilmiştir.