Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
06.11.2018

Eğitim Görevlileri ile Öğretmenler Hizmetiçi Eğitim Semineri

Eğitim Görevlileri ile Öğretmenler Hizmetiçi Eğitim Semineri Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde başladı.

2018 Yılında yapılan “Eğitim Görevlisi" ve “Kur'an-ı Kerim Öğretmeni" sınavlarında başarılı olanlar ile daha önce “Oryantasyon Eğitimi"ne katılmayan personele yönelik 10 gün süreli“Eğitim Görevlisi ve Kur'an-ı Kerim Öğretmenlerine Yönelik Mesleğe Hazırlık Hizmet İçi Eğitim Seminer Programı" 05 Kasım 2018 tarihi itibariyle Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde başladı. Söz konusu seminere 47 Eğitim Görevlisi ile 16 Kur'an-ı Kerim Öğretmeni katıldı.

Eğitim programı, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan MUSLU'nun açılış konuşmalarını yapmasıyla başladı.

Seminer süresince başta Başkanlığımız Hizmet İçi Eğitim Stratejileri ve Eğitim Programlarının tanıtımı olmak üzere Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin İşlevselliği, İslam Dünyasının İçinden Geçtiği Süreçler, Din İşleri Yüksek Kurulu ve İslam Dünyasındaki Benzer Fetva Kurulları, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Yetişkin Eğitimi ve Temel İlkeleri, Sınıf Yönetimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Kur'an'ı Yorumlama Metodolojisi, Meallerden Yararlanmada Yöntem, Güncel Fıkhi Meseleleri Değerlendirmede Usûl Sorunu, Fıkıh Araştırmalarında Usul, İslam Geleneğinde Hadisleri Farklı Okuma Biçimleri, Güncel Hadis Problemleri, Günümüz Kelam Problemleri, Kur'an Tilavetinde Yaygın Hataları Düzeltme Yöntem ve Teknikleri ile Kur'an'ı Yüzünden Okuma Öğretim Teknikleri gibi konular hakkında bilgiler verilecektir.