Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
19.09.2018

KUR’ANI ANLAMA TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

​Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlamış Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an'ın anlam dünyasına vakıf olmalarına katkı sağlamak ve temel düzeyde Arapça dil becerilerini geliştirmek üzere hazırlanan ve 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 8 ilde pilot olarak uygulamaya konulan Kur'an'ı Anlama Temel Öğretim Programı İstişare toplantısı 18.09.2018 tarihinde Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde yapılmıştır.

Programın etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasına yönelik temel hususların müzakere edilmesi amacıyla düzenlenen ve pilot uygulamada görev alacak öğreticilerin katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısı, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç'in açılış konuşmasıyla başlamıştır.  

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ'in programın mahiyet ve önemine dair yaptığı konuşma ile devam eden toplantı, Program Geliştirme Daire Başkanı Osman ALPASLAN'ın programın genel amaçları ve öğrenme alanlarına ilişkin tanıtımı, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Ahmet Meydan'ın “Arapça Öğretimde Yöntem, Teknikler ve Materyal Kullanımı" konulu sunumları ile devam etmiştir.

İstişare toplantısı, programın pilot olarak  uygulanacağı 8 ilden 50 öğretici ve Başkanlık uzmanlarının katılımı ile gerçekleşmiştir.​