Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
30.07.2018

Tashih-i Huruf Kursu Düzenleneceğine Dair Duyuru

Başkanlığımızca, özellikle Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek,   Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilinizde görevli erkek personel arasından ( sistem üzerinde görülen kontenjan kadar ) mülakat yoluyla seçilecekler için, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 24 hafta süreli “Tashih-i Huruf Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.

 

A. TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

1. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak, (Hafızlık tercih sebebidir.)

2. Adaylığı kalkmış olmak,

3. 05 Kasım 2018 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

4. Mûsikî kabiliyeti olmak,

5. Kurs süresince yurtdışı, hac, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

6. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.

 B. SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl Müftülüklerince yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunun tespitinde, Tashih-i Huruf kursu için kursiyer göndereceği Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi ile görüşerek mutabakat sağladıktan sonra duyuruyu yapacaktır. Tüm bu işlemler 03 Eylül-01 Ekim 2018 tarihleri arasında tamamlanacaktır. 3 personelden oluşacak sınav komisyonu, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürü veya görevlendireceği eğitim görevlisinin başkanlığında, 1 eğitim görevlisi, 1 il müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünden oluşturulacaktır.

Sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir.

 

C. SINAV ŞEKLİ:

Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisini, ilmihal bilgisi ve dini mûsikî kabiliyetini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyeceklerdir. Boş kalan kontenjanlar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerince puan sıralamasına göre yedeklerden doldurulacaktır.

       Sınav komisyonları, “Tashih-i Huruf Kursu" sınavına katılan adaylar arasında üstün başarı göstererek söz konusu kursa katılmasına ihtiyaç görülmeyenlerin isimlerini doğrudan belge sınavına alınmak üzere Başkanlığa bildireceklerdir.

 

D. KURSUN BAŞLAMASI:

     Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın anılan Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 05 Kasım 2018 tarihinde başlayacaktır.

 

 E. DİĞER HUSUSLAR:

1. Mülakat sınavlarını yapmak üzere görev alacak komisyon başkanı ve üyeleri, yolluk ve yevmiyeleri ile sınav ücretlerini bağlı bulundukları Birim Saymanlıklarından alacaklardır.

2. Tashih-i Huruf kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

3. Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezleri, İl Müftülükleriyle koordineli olarak mahallinden alabilecekleri kursiyer kontenjanlarını, talep olması durumunda ve imkânlar dâhilinde öncelikle hafız yetiştiren erkek Kur'an kursu öğreticileri, bu alanda yeterli sayıya ulaşılamaması halinde ise kadın Kur'an kursu öğreticileri için değerlendireceklerdir.

4. Kursa mahallinden katılan Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları plânlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.

5. Kursa mahallinden katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle namazlarından muaf tutulacak, gerektiğinde ikindi namazlarından da muaf tutulmaları Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25/3'ncü maddesi gereğince İl Müftülüklerince değerlendirilecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak mülakatın yapılmasını ve isimlerin onaya bağlanmak üzere 08 Ekim 2018 mesai saati bitimine kadar DİBBYS (EHSY)'de açılan “Tashih-i Huruf Kursu" başlıklı bölüme girilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ