Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
03.04.2018

Din Görevlileri Buluşması (Etkili Din Görevlisi Etkin Din Hizmeti) Seminerleri Sona Erdi.

Başkanlığımız eğitim planı çerçevesinde cami hizmetlerini yürüten personelimizin etkinlik ve verimliliklerini artırmak, görev heyecanlarını ve hizmet kalitelerini yükseltmek, taşra teşkilatında görevli personelle yakın iletişime geçmek ve bilgi paylaşımında bulunmak; ulusal ve küresel düzeyde din ve diyanet hizmetlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Din Görevlileri Buluşması (Etkili Din Görevlisi, Etkin Din Hizmeti) hizmet içi eğitim seminerleri sona erdi.

İlk olarak 05-09 Aralık 2017 tarihleri arasında başlayan ve 17 dönem halinde devam eden seminer programlarının sonuncusu, 28 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlendi. Seminerin kapanış programına Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ katıldı.

Toplam 10.109 personelimizin eğitime alındığı seminerler kapsamında; alan uzmanlarınca gerçekleştirilen ders sunumları, atölye çalışmaları, tecrübe paylaşımı gibi içerikler yanında gezi, Kızılay kan bağışı gibi etkinliklere yer verildi.

Seminer programında; “Mezhep Gerçeği, Sünnetin Dindeki Yeri, İslam'ı Temsilde Nebevi Metot, FETÖ-DEAŞ vb. Dini Görünümlü Ayrılıkçı/Bölücü Yapılar, Soruşturmaya Sıkça Konu Olan Hususlar, İslam'ın Kadın ve Çocuğa Bakışı, Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci, Kur'an Bilinci, Resmi ve Toplumsal İletişim Kurallar, Din Görevliliği Bir İmkândır, Medya Okuryazarlığı, Aile İçi İletişim" gibi konu başlıklarına yer verildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanlarınca “Gençliğin Önündeki Tuzaklar" başlığı altında Terör ve Narkotik konularında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.