Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
19.09.2014

Diyanet İşleri Başkanımızın Kur'an Kursları Açılış Mesajı

Bismillahirrahmanirrahim


Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, Kerim bir Kitab lütfederek hidayet yolunu gösteren ve din-i mübin-i İslâm’a hizmet etme şerefini bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed Mustafa’ya (sas) kadar insanlığı aydınlatan bütün kutlu rehberlere sonsuz salat ve selâm olsun.

 


Kıymetli Kur’an Öğrencileri,

 


Sevgili Peygamberimiz (sas) bir hutbesinde şöyle demişti: “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kelâmı; rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.” Sizler, Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarımıza Allah’ın kelâmı olan Kur’an’ı öğrenmek, okumak ve anlamak, ayrıca O’nun Son Elçisi Hz. Muhammed’in (sas) rehberliğinde daha bilgili, bilinçli ve huzurlu birer Müslüman olmak amacıyla teşrif ediyorsunuz. Bu değerli amacı gerçekleştirebilmek için Kur’an eğitiminin yanı sıra iman ve ibadet dünyamıza dair temel dinî bilgiler, insanî ve ahlâkî erdemler, Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı gibi dersler görecek, dinî danışmanlık ve manevî rehberlik hizmetlerimizden faydalanacaksınız. Zira Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an kurslarında yürüttüğümüz çalışmaların gayesi hem çocuk, genç, yaşlı demeden beşikten mezara kadar ilim öğrenme arzusunda olan vatandaşlarımızın din hakkında doğru ve sağlıklı bilgi edinmelerini temin etmek hem de yanlış telkinlere maruz kalmadan toplumla barışık iyi birer insan olmaları için ihtiyaç duydukları dinî rehberliği sunmaktır.

Değerli Öğrenciler,

Bizler de sizlerle birlikte Kur’an kurslarımızın açılış heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecan, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin (sas) “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” müjdesine nail olmayı ümit etmekten kaynaklanıyor. Kur’an öğretimi, din eğitiminin en temel unsurlarından olup, hem öğreten hem de öğrenen için mukaddes bir yolculuktur. Zira Kur’an-ı Kerim bize, her şeyden önce Rabbimizi öğreten, var oluş sebebimizi, nereden gelip nereye gideceğimizi bildiren, Rabbimizle, kendimizle, diğer insanlarla ve içinde yaşadığımız kâinatla ilişkilerimizi düzenleyen, tabiatta var olan her varlığı anlamlı kılan, hayatın boş ve anlamsız olmadığını ortaya koyan bir kitaptır. Kur’an’ı öğrenmek, ezberlemek, anlamak ve hayatınızı anlamlandırmak için çıkmış olduğunuz ilim yolculuğunuzun hayırlarla sonuçlanmasını diliyor, sizleri bu ulvî tercihinizden dolayı tebrik ediyorum. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmayı yegâne amaç edinen kimseler olarak, din görevlilerimizden ve Kur’an kursu öğreticilerimizden azami istifade edeceğinizi, hayatınızın en anlamlı zamanlarını kurslarımızda geçireceğinizi ümit ediyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Bizler Kur’an’ın hadimleri olma yolunda Resûl-i Ekrem’in (sas) mirasçılarıyız. Bu mirası, ona talip olan gönüllülere ulaştırma görevi sizlerindir. Böyle bir görev, değeri ölçüsünde büyük bir azim, gayret ve sabır beklemektedir. Unutmayınız ki, sizler kursunuza adım atan herkes için manevi bir rehbersiniz. Temsil ettiğiniz makam ve yüklendiğiniz misyon ile tutarlılık içinde olmalısınız. Zorlandığınız ve yorulduğunuz zamanlarda nebevî usul sizlere ışık tutacak, ümit olacaktır. İslam’ın hikmet ve hakikat dünyasını öğretmekle mükellef olan sizler, değişen ve gelişen şartları da dikkate alarak önce kendinizi geliştirmeli, dilinizi ve üslubunuzu yeniden gözden geçirmeli, gönül dilini ihmal etmeden ve hakikat çizgisinden ayrılmadan görevinize sarılmalısınız. Eğitim-öğretim dönemlerinin başlangıcı, sizler için tekrarın değil, yenilenmenin ilk adımı olmalıdır.

Kur’an kurslarımızın açılışı vesilesiyle bütün öğrencilerimize ve öğreticilerimize Allah’tan muvaffakıyetler diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

 

 


Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanı