Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
10.12.2014

Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu - Ocak 2015

Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak 19 Ocak 2015 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Sınavla İlgili usul ve Esaslar

1.            Hafızlık tespit sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır. 
SINAV MERKEZİ İL
SINAVIN YAPILACAĞI YER
1
Ankara
Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi
2
Antalya
H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi
3
Diyarbakır
Dini Yüksek İhtisas Merkezi
4
Erzurum
Ö. Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi
5
İzmir
Dini Yüksek İhtisas Merkezi
6
İstanbul
Fatih İlçe Müftülüğü
7
Kayseri
Dini Yüksek İhtisas Merkezi
8
Trabzon
Dini Yüksek İhtisas Merkezi

 

2.            Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 15.12.2014-09.01.2015 tarihleri arasında Başkanlığımız https://ehys.diyanet.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılacaktır.

3.            Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendisi sorumlu olacaktır.

4.            Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C Kimlik numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.

5.            Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6.            Hafızlık tespit sınavlarından önce, sınava katılacak hafız adayları için, hafızlıklarının tespiti amacıyla müftülüklerde ön sınav yapılmayacaktır.

7.            Halen Kur’an kurslarımızda okuyanlardan hafızlık tespit sınavlarına katılacak öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için;

a)            Sınava girecek öğrenci, sistemde ‘Hafızlık’ Eğitim Türünde kayıtlı olmalıdır. ‘Hafızlık Temel Eğitim Programı’nda kayıtlı olan öğrencilerin Hafızlık sınavlarına katılmaları mümkün olmayacaktır.

b)            Kurs yöneticilerinin, öğrencilerini takip komisyonunun onayına gönderebilmeleri için; il/ilçe müftülük personelinin, EHYS sisteminde tanımlı bulunan hafızlık takip komisyonunu, sınav merkezine ve/veya merkezlerine tanımlamaları gerekmektedir. Bu işlem ‘Hafızlık Takip Komisyon Tanımlama İşlemleri’ bölümünde yer alan ‘Komisyon Sınav Görev İşlemleri’ nden, yapılacaktır.

c)            Yapılan bu işlemden sonra Kurs yöneticisi, sınava girecek öğrenciyi kendi ekranında yer alan ‘Sınava Gönder’ butonuyla hafızlık takip komisyonu onayına gönderecektir.

d)            Hafızlık Takip Komisyonu sınava girecek öğrenciyi sistemde onayladıktan sonra öğrencinin sınav başvurusu tamamlanmış olacaktır.

e)            Hafızlık takip komisyonunun onaylamadığı öğrencinin hafızlık tespit sınavına girmesi mümkün değildir. Bu nedenle kurs yöneticisinin, onaya gönderdiği öğrencinin durumunu sonuçlanıncaya kadar takip etmesi gerekmektedir.

8.            Hafızlık tespit sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden hafızlık sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” olarak hazırlanamayacağı gibi “Dışarıdan” olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de -resmi yazı yazılsa dahi- “Kur’an Kursundan” olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

9.            Hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanlar için de, https://ehys.diyanet.gov.tr/ internet adresinde yer alan Kur’an Kursu Hizmetleri, Eğitim Türleri, Hafızlık, Sınav İşlemleri, Hafızlık Sınav Başvuru İşlemleri sekmeleri takip edilerek kayıt alma işlemi, il/ilçe müftülüklerince yapılacaktır. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve eklenen fotoğrafların yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilecektir.

10.          Sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Sınavı Giriş Belgeleri’nin verilmeye başlanacağı tarih bilahare il ve ilçe müftülüklerimize, EHYS sistemi üzerinden duyurulacak ve bu hususta ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.

11.          Adaylar sınava gelirken müftülükten onaylı “Hafızlık Sınavı Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

12.          Adaylar; “Hafızlık Sınavı Giriş Belgesi” ni alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini https://ehys.diyanet.gov.tr/ üzerinden gerçekleştireceklerdir.

13.          Hafızlık tespit sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

14.          Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

15.          Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe gönderilecektir.

16.          Hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların ise belgeleri başvuru esnasında belirttikleri Müftülüklere gönderilecektir.

17.          Bu duyurunun bir nüshası web sitemizden alınarak il ve ilçe müftülüklerimiz ile Kur’an kurslarının ilan panolarında ilgililere duyurulacaktır.

 

İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

 

Tel:0312 295 81 02/0312 295 81 15

Fax: 0312 287 68 59

 

İlgililere duyurulur.

 

 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ