Sırala:(A-Z) (Z-A)
Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
24.05.2018

Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlığı'nın Görevleri

. Dini yüksek ihtisas merkezlerinin açılacağı yerleri belirlemek ve açılışı ile ilgili iş ve  işlemleri yürütmek,​​
· Dini yüksek ihtisas merkezleri için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak,
· Dini yüksek ihtisas merkezlerinin eğitim stratejilerini, eğitime alınacak personeli belirlemek, uygulanmakta olan programların etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler       elde etmek ve faaliyetler hakkında raporlar hazırlamak,
· Dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitim faaliyetinin etkinlik ve verimliliği için gerekli tedbirleri almak,
· İhtisas/dini yüksek ihtisas merkezi giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek,
· Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​