Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
04.12.2014

Dini Yüksek İhtisas Kıraat (Aşere-Takrib) Bölümüne Kursiyer Seçim Sınav Duyurusu

 DİNİ YÜKSEK İHTİSAS KIRAAT (AŞERE-TAKRİB) BÖLÜMÜNE KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU


 


Başkanlığımızca, din hizmetlerini yürüten personelin, özellikle Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere ve Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla 2015 yılı içerisinde Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde “Aşere/Takrib Kursu düzenlenecektir. Söz konusu kursa 20 kursiyer alınacak olup, kursiyerleri belirlemek için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

 


Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:

     I.          ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1.             Son başvuru tarihi itibariyle (19 Aralık 2014):

a.      Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

b.      Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

c.       Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

d.      Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak

e.       Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursu kursiyeri ve mezunu olmamak,

f.       Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak.

2.             Hafız olmak,

3.             01 Ocak 1975 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.

BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR 

  1. Başvuru işlemleri:

1.             Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar:

a.    Nüfus cüzdanı fotokopisini,

b.   Dinî yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini)

c.    Kursiyer seçim sınavına katılmak istedikleri dilekçelerini bağlı bulundukları Merkez Birim, Müftülük, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüğüne en geç 19 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.

d.    İlgili Merkez Birim, Müftülük, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüğü şartları taşıyan adayların listesini aşağıdaki tabloya göre oluşturarak 26 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazışma adresine ve yuksekihtisas@diyanet.gov.tr e-posta adresine excel dosyası formatında ulaştıracaklardır.

S.N
T.C. Kimlik No
Sicil No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Görev Yeri
İli
İlçesi
 
 
 
Gün.Ay.Yıl
 
 
 
 

2.             Sınav İşlemleri:

a.     Kursiyer seçim sınavı önce yazılı sonra sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

b.     Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 20 personel kursa alınacaktır.

A.  Yazılı Sınav:

a.    Yazılı sınav, Başkanlığımızca (www.diyanet.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek sınav merkezlerinde 11 Ocak 2015 tarihinde yapılacaktır.

b.   Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

c.    Yazılı sınava girecek adaylar “Sınav Giriş Belgesi”ni Başkanlığımız internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) alabileceklerdir.

d.   Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

B.  Sözlü-Uygulamalı Sınav:

a.    Yazılı sınavda en yüksek puanı alan personelden başlamak üzere kontenjanın üç katına kadar aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b.   Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

c.    Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

C.  Diğer Hususlar:

a.    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.

b.   Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmeyecektir.

c.    Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

d.   Sınavlar sonucunda kursa katılmaya hak kazanan adaylar; Dinî yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.

e.    Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, ödenek yetersizliği sebebiyle kursa alınacakları Müdürlük emrine tayin edileceklerdir.

f.     Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.